Notícies i alertes

Bases del concurs del cartell anunciador del 55 Sexenni

21/11/2023

1. Participants


Podrà participar qualsevol persona, nacional o estrangera, individualment o en equip, i que presente la proposta, inèdita, dins del termini i en forma d’acord amb aquestes bases.


2. Característiques del cartell


El motiu del cartell haurà de fer referència al Sexenni de Morella i a la Marededeu de Vallivana. Les propostes podran fer-se per qualsevol procediment de tècnica lliure, sempre que siga factible la seua reproducció en quadricromia.


Les obres presentades hauran de ser originals i inèdites, realitzades expressament per aquest concurs.


El jurat es reserva el dret a desqualificar de manera immediata qualsevol obra, fins i tot a la guanyadora, amb devolució del premi a posteriori si detecta qualsevol indici de plagi, fent-se l’autor únic responsable d’això enfront de qualsevol demanda.


En els originals, de manera clara, molt visible i integrada haurà d’aparéixer la inscripció: “55 Sexenni, Morella, del 17 al 27 d’agost, 2024”.


L’original no ha de portar a la vista cap signatura ni pseudònim de l’autor. Les dimensions del cartell han de ser de 50 cm x 70 cm en orientació vertical.


El cartell es presentarà en format digital (.PDF o .JPG).


L’Ajuntament de Morella es reserva el dret de col·locar els logos, tipografies, marques o similars que procedisquen o considere convenients per a la publicitat i promoció de la cartelleria i que no figuren inicialment en aquestes bases, així com la seua manipulació per a adequar-lo als diferents suports publicitaris.


La persona guanyadora estarà obligada a enviar les diferents capes i elements que conformen el disseny per a adequar-los a tots els formats publicitaris que l’ajuntament considere oportuns.


Es podrà enviar més d’una proposta per autor.


3. Termini i enviament de les obres


L’imprés de sol·licitud es podrà obtindre a través de la pàgina web municipal o directament en les dependències de l’ajuntament.


Les Dimensions obligatòries del cartell seran de 50 x 70 centímetres.


Les sol·licituds, degudament emplenades, es presentaran en el Registre d’Entrada, de l’Ajuntament de Morella i aniran acompanyades de dos sobres en els quals figurarà en l’exterior el lema del cartell presentat: En l’interior del primer estarà el suport CD o llapis de memòria que contindrà l’arxiu en format JPG i PDF junt amb el cartell imprés, mantenint les proporcions de les dimensions originals, en un DIN-A4, que portarà en el revers el lema. En el segon figuraran el nom i cognoms de l’autor, la seua adreça, població, edat, NIF, correu electrònic, un telèfon de contacte i, en el cas que siguen alumnes del CEIP Mare de Déu de Vallivana o de l’IES els Ports de Morella, caldrà indicar-ho. Queden exclosos d’enviar el suport digital, els treballs presentats pels alumnes del col·legi Mare de Déu de Vallivana i l’IES els Ports de Morella.


Aquests també podran variar les dimensions dels cartells.


El termini de presentació de les obres finalitza el dilluns 18 de desembre de 2023 a les 15.00 h.


Les obres s’entregaran a la següent direcció: Ajuntament de Morella, c/ Segura Barreda, 28 – 12300 Morella (les despeses de l’enviament seran a càrrec de l’artista) o al correu electrònic: ajuntament@morella.net


L’autor del treball guanyador cedirà tots els drets de la proposta guanyadora a l’Ajuntament de Morella que passarà a ser el seu propietari, tenint la mateixa, tant el dret d’impressió en el suport que crega oportú, com el seu ús per a difusió, utilització o el que considere, tant en els programes de les festes com en qualsevol altre mitjà imprés o audiovisual.


El guanyador es compromet a realitzar ajustos en cas que l’Ajuntament ho considere necessari, així com a facilitar l’arxiu de treball base per a poder utilitzar les arts que figuren al cartell amb la finalitat d’adaptar-les a altres formats.


4. Jurat


La composició del jurat es donarà a conéixer la setmana després del tancament del termini de presentació dels cartells. El jurat tindrà la facultat de resoldre els imprevistos i la interpretació de les bases, i la seua decisió serà inapel·lable i podria quedar desert algun premi.


5. Decisió del jurat


La decisió tindrà lloc el diumenge 7 de gener de 2024 en acte públic a la sala del justícia de l’Ajuntament de Morella. S’indicarà l’hora amb suficient antelació en l’agenda web de l’ajuntament de morella.


6. Premis  • El premi al cartell guanyador serà de 1000 €.


El premi estarà subjecte a la retenció corresponent.


A més hi haurà els següents premis especials:  • Millor artista morellà (nascut o resident): 400 €.

  • Millor cartell realitzat per alumne/s IES els Ports: 150 €.

  • Millor cartell fet per alumne/s CEIP Mare de Déu de Vallivana: 150 €.


Els premis no poden ser acumulables.


7. Exposició


S s’exposaran els cartells que dicidisca el jurat a les Sales Gòtiques. L’Ajuntament es farà càrrec de la seua reproducció.


8. Secretaria


La secretaria del concurs estarà ostentada per la Regidoria de festes i tradicions de l’Ajuntament de Morella, o en qui delegue. La secretaria del concurs s’encarregarà de garantir el compliment d’aquestes bases, convocar el jurat, redactar les pertinents actes, resoldre els dubtes que es fan.


9. Acceptació de les bases


La participació en el concurs implica l’acceptació total a cadascuna de les bases.


L'entrada Bases del concurs del cartell anunciador del 55 Sexenni ha aparegut primer a Ajuntament de Morella.


Més informació

Cerrar [X]Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y recopilar datos estadísticos sobre hábitos de navegación. El uso de cookies es necesario para la notificación de incidencias. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies