Notícies i alertes

Bases del concurs de cartells anunciadors de l’Anunci del 55 Sexenni

19/09/2022

El Ple de l’ajuntament de Morella en sessió celebrada el dia 22 de setembre de 2022 va aprovar les bases que regiran el concurs dels cartells anunciadors de l’Anunci del 55 Sexenni de Morella que tindrà lloc el 27 d’agost de 2023.


Butlletí Oficial de la Província de Castelló del 29 de setembre de l’any 2022.


Bases


1. Participants


Podrà participar qualsevol persona, professional o aficionada, interessada en l’art, el disseny, nacional o estrangera, individualment o en equip, i que presente la proposta dins del termini i en forma d’acord amb aquestes bases.


2. Característiques del cartell


El motiu del cartell haurà de fer referència a l’Anunci de Morella i amb la finalitat clara de divulgar la nostra localitat i la nostra festa.


Les propostes podran realitzar-se per qualsevol procediment de tècnica lliure, sempre que siga factible la seua reproducció en quadricromia, per a això s’exclouran tant les tintes or, plata i fosforescents.


Les obres presentades hauran de ser originals i inèdites, realitzades expressament per aquest concurs. El jurat admetrà en la seua realització recursos gràfics de lliure accés sempre de manera puntual i secundària, lliures de drets fins i tot a tercers, i allunyats de qualsevol altra obra similar.


El jurat es reserva el dret a desqualificar de manera immediata qualsevol obra, fins i tot a la guanyadora, amb devolució del premi a posteriori si detecta qualsevol indici de plagi, fent-se l’autor únic responsable d’això enfront de qualsevol demanda.


En els originals, de manera clara, molt visible i integrada haurà d’aparéixer la inscripció “L’Anunci del 55 Sexenni – 27 d’agost de 2023 – Morella”. L’original no ha de portar a la vista cap signatura ni pseudònim de l’autor.

Les dimensions del cartell són 50 cm x 70 cm en orientació vertical. El cartell es presentarà en format digital (.PDF o .JPG).


En els treballs figurarà, de manera visible, el logo de l’ajuntament de Morella (disponible en la web municipal).

L’ajuntament de Morella es reserva el dret de col·locar els logos, tipografies, marques o similars que procedisquen o considere convenients per a la publicitat i promoció de la cartelleria i que no figuren inicialment en aquestes bases, així com la seua manipulació per a adequar-lo als diferents suports publicitaris.


La persona guanyadora estarà obligada a enviar les diferents capes i elements que conformen el disseny per a adequar-los a tots els formats publicitaris que l’ajuntament considere oportuns.


Únicament es podrà enviar una proposta per autor.


3. Termini i enviament de les obres


L’imprés de sol·licitud es podrà obtindre a través de la pàgina web municipal o directament en les dependències de l’ajuntament.


Les sol·licituds, degudament emplenades, es presentaran en el Registre d’Entrada, de l’ajuntament de Morella i aniran acompanyades de dos sobres en els quals figurarà en l’exterior el lema del cartell presentat:


En l’interior del primer estarà el suport CD o pendrive que contindrà l’arxiu en format JPG i PDF junt amb el cartell imprés, mantenint les proporcions de les dimensions originals, en un DIN-A4, que portarà en el revers el lema.


En el segon figuraran l’annex I amb el nom i cognoms de l’autor, la seua adreça, població, edat, NIF, correu electrònic, un telèfon de contacte i, en el cas que siguen alumnes del CEIP Mare de Déu de Vallivana o de l’IES Els Ports de Morella, caldrà indicar-ho.


Queden exclosos d’enviar el suport digital, els treballs presentats pels alumnes del col·legi Mare de Déu de Vallivana i l’IES Els Ports de Morella. Aquests també podran variar les dimensions dels cartells.


El termini de presentació de les obres finalitza el divendres 18 de novembre de 2022 a les 15.00 h.


Les obres s’entregaran a la següent direcció: Ajuntament de Morella, c/ Segura Barreda, 12300 Morella (les despeses de l’enviament seran a càrrec de l’artista).


L’autor del treball guanyador cedirà tots els drets de la proposta guanyadora a l’Ajuntament de Morella que passarà a ser el seu propietari, tenint la mateixa, tant el dret d’impressió en el suport que crega oportú, com el seu ús per a difusió, utilització o el que considere, tant en els programes de les festes com en qualsevol altre mitjà imprés o audiovisual. El guanyador es compromet a realitzar els ajustos mínims necessaris, en cas que fora necessari, per a adaptar el cartell a un eventual canvi de data, així com a facilitar l’arxiu de treball base per a poder utilitzar les arts que figuren al cartell amb la finalitat d’adaptar-les a altres formats.


Aquestes bases es poden consultar al següent enllaç: https://www.morella.net/blog/bases-del-concurs-de-cartells-anunciadors-de-lanunci-del-55-sexenni/


4. Jurat


La composició del jurat es donarà a conéixer el dia de la decisió.


El jurat tindrà la facultat de resoldre els imprevistos i la interpretació de les bases, i la seua decisió serà inapel·lable.


5. Decisió del jurat


La decisió tindrà lloc el dimarts 6 de desembre de 2022 en acte públic a la sala del justícia de l’ajuntament de Morella. S’indicarà l’hora amb suficient antelació en l’agenda web de l’ajuntament de morella.


La decisió serà inapel·lable i podria quedar desert algun premi.


6. Premis


El premi al cartell guanyador serà de 1.000 €. El premi estarà subjecte a la retenció corresponent.


A més hi haurà els següents premis especials:  • Millor artista morellà (nascut o resident): 500 €.

  • Millor cartell realitzat per alumne/s IES Els Ports: 200 €.

  • Millor cartell realitzat per alumne/s CEIP Mare de Déu de Vallivana: 200 €.


Els premis no poden ser acumulables.


7. Exposició


Tots els cartells s’exposaran a les Sales Gòtiques de l’ajuntament de Morella.

Els cartells premiats cediran la seua propietat intel·lectual a l’ajuntament de Morella, a més l’organitzador es reserva el dret a poder modificar el text.


8. Secretaria


La secretaria del concurs estarà ostentada per la Regidoria de Patrimoni, Cultura i festes de l’ajuntament de Morella, o en qui delegue.


La secretaria del concurs s’encarregarà de garantir el compliment d’aquestes bases, convocar el jurat, redactar les pertinents actes, resoldre els dubtes que es realitzen.


9. Acceptació de les bases


La participació en el concurs implica l’acceptació total a cadascuna de les bases.


Més informació

Cerrar [X]Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y recopilar datos estadísticos sobre hábitos de navegación. El uso de cookies es necesario para la notificación de incidencias. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies